Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT | AdsXperts

AdsXperts is gevestigd aan de Peizerweg 97 – C5, 

AdsXperts is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jouw persoonsgegevens worden door AdsXperts verwerkt wanneer je gebruik maakt van de diensten van AdsXperts en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan AdsXperts.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. AdsXperts ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een email stuurt of belt/appt/sms’t.

Van wie verwerkt AdsXperts persoonsgegevens?

AdsXperts persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website AdsXperts  www.AdsXperts.nl bezoekt.

Waar gebruikt AdsXperts je persoonsgegevens voor?

AdsXperts verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van AdsXperts uit

te kunnen voeren;

– om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

– om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten in het

blog;

– om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren;

– om de bestelde producten te kunnen leveren;

– voor het afhandelen van de betaling;

– voor het verzenden van een nieuwsbrief;

– of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

Welke persoonsgegevens verwerkt AdsXperts ed?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt AdsXperts de volgende persoonsgegevens:

– voor- en achternaam,

– geslacht,

– adresgegevens,

– telefoonnummer,

– e-mailadres,

– bankrekeningnummer

Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan AdsXperts verstrekt worden.

Bij het plaatsen van een bestelling in onze webwinkel moet u zich registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Verwerkt AdsXperts Invloed bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

AdsXperts verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

ouders of voogd. AdsXperts kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat AdsXperts zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@AdsXperts.nl. De gegevens zullen dan worden verwijdert.

Hoe lang bewaart AdsXperts persoonsgegevens?

AdsXperts bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met AdsXperts en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Deelt AdsXperts persoonsgegevens met derden?

AdsXperts verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

AdsXperts gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld

jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AdsXperts en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die

bij AdsXperts bekent zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar AdsXperts  info@AdsXperts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt AdsXperts jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. AdsXperts vloed reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

AdsXperts wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligd AdsXperts persoonsgegevens?

AdsXperts neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met AdsXperts via AdsXperts info@AdsXperts.nl.

Links

Op de website van AdsXperts vloed kunnen links naar andere websites staan. AdsXperts is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen aan deze privacy policy statement

Dit is het Privacy Statement van AdsXperts.

AdsXperts kan dit privacy statement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld.

De laatste wijziging was op 1 juli 2020. De meest recente versie vind je altijd op

www.AdsXperts.nl

Contactgegevens:

 AdsXperts

Peizerweg 97 – C5,  9727AJ Groningen.

+31 6 27312364

info@AdsXperts.nl

www.AdsXperts.nl